แสดงทั้งหมด 17 ผลลัพท์

แสดงทั้งหมด 17 ผลลัพท์

ระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

Dextrose (Utp) 25Kg.

2,625 ฿
ซื้อเลย!

ระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

Humapen Ergo Ii 3Ml.

2,100 ฿
ซื้อเลย!

ระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

ชุดเครื่องตรวจน้ำตาล Medisafe Ex

3,665 ฿
ซื้อเลย!

ระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

ชุดเครื่องตรวจน้ำตาล Medisafe Fit Smile

3,665 ฿
ซื้อเลย!

ระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

ปากกา Accu-Chek Fastclix

515 ฿
ซื้อเลย!

ระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

ปากกา Accu-Chek Softclix

725 ฿
ซื้อเลย!

ระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

ปากกาเจาะเลือด Fine Touch

630 ฿
ซื้อเลย!

ระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

เข็ม Accu-Chek Fastclix 24เม็ด

121 ฿
ซื้อเลย!

ระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

เข็ม Accu-Chek Safe-T-Pro Plus

16 ฿
ซื้อเลย!

ระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

เข็มเจาะปลายนิ้ว Link Care 25ชิ้น

158 ฿
ซื้อเลย!

ระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

เข็มเจาะเลือด Medisafe 30เม็ด

200 ฿
ซื้อเลย!

ระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

เครื่องตรวจ Accu-Chek Guide

3,833 ฿
ซื้อเลย!

ระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

เครื่องตรวจ Accu-Chek Instant

1,985 ฿
ซื้อเลย!

ระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

แผ่นตรวจ Accu-Chek Active 25ชิ้น

588 ฿
ซื้อเลย!

ระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

แผ่นตรวจ Accu-Chek Guide 25ชิ้น

609 ฿
ซื้อเลย!

ระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

แผ่นตรวจ Accu-Chek Instant 25ชิ้น

588 ฿
ซื้อเลย!

ระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

แผ่นตรวจ Accu-Chek Performa 25ชิ้น

588 ฿
ซื้อเลย!